Program Sarjana (S1) :

 1. Matematika
  - 2009-2014
  - 2015-2020
 2. Statistika
  - 2009-2014
  - 2014-2019

Program Magister (S2) : 

 1. Matematika
 2. Statistika